Silifke Aras Kargo
Oy Ver

Toplam 297 Oy Kullanılmıştır.

Silifke Aras Kargo Hakkında

TARİHÇEMİZ
1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama, eriştiği dağıtım ağı gücüyle, bu gücün taşımacılıkta da kullanılması kararı alınarak 1989'da faaliyete geçen Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur. Kuruluşundan itibaren sektöre getirdiği yeniliklerle hizmet kalitesini geliştiren Aras Kargo, bugün; 19 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 844 şube, 3000 araçlık filosu ve 9 bin kişilik uzman kadrosuyla, her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşudur.

1994 yılına dek kesintisiz büyüme gerçekleştiren Aras Kargo, 1994-2000 yılları arasında odaklandığı kurumsallaşma faaliyetleri ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemiştir. 1994 yılında sektörde ilk olarak acentelik sistemine geçen Aras Kargo, aynı yıl yurtdışı taşımacılığa başlayarak sınırlarını genişletmiştir.

Aras Kargo 2000 Projesi kapsamında, hatasız operasyonel işleyişe sahip olmak ve yüksek teslimat performansı hedeflerine ulaşmak için, ileri düzeyde teknolojiyi firmaya kazandırma ve insan kaynaklarına yatırım yapma çalışmalarına hız verilmiştir.

2000 yılında el terminallerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, teslimat bilgilerinin anında genel merkeze aktarılması sağlanmış, bu sayede hem müşteri memnuniyeti, hem de operasyonel verimlilik arttırılmıştır. Ayrıca Türkiye'de kargo sektöründe ilk kez web sitesinin interaktif olarak kullanılmasıyla, online müşteri desteği verilmeye başlanmıştır.

2001 yılından itibaren teknolojik yatırımların beklenen sonucu vermesiyle, büyüme sürecinde büyük adımlar atılmıştır. İnsana ve insan kaynaklarına bakış açısındaki olumlu değişimler ile çalışanlar üzerinde motive edici bir etki yaratılmıştır.

2003 yılında Aras Kargo, ilk konveyör sistemini Ankara Transfer Merkezinde faaliyete geçirmiştir. Aynı yıl%35 büyüyerek, Türkiye'nin önde gelen taşımacılık kuruluşlarından Horoz Kargo'yu (bugün Fillo adıyla hizmet vermektedir) satın alarak sektöründeki liderliğini pekiştirmiştir. Kurumsal kimlik çalışmalarına hız verilerek, yaratılan yeni kurum imajı ile, sektörde bir ilk olan reklam kampanyalarına başlanmış, kargoculuğa ve bu bünyede kurumsallaşmaya yeni bir soluk getirilmiştir.

2005 yılında Aras Kargo sektörde öncü olmanın verdiği bilinç ve sorumlulukla müşterilerine farklı, özel çözümler sunmaya başlamış ve Günaydın Kargo, Güniçi Kargo, Geri Dönüşlü Kargo ve Hediye Kargo hizmetlerinin lansmanı yapılmıştır.

2006 yılında Türk Kargo Sektöründeki; hizmet kalitesi, ileri teknolojisi, standartlara uygunluk, yaygın ve geniş ulaşım ağı ile ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ne de sahip olan Aras Kargo; çalışmalarını ismine ve liderliğine yakışan bir biçimde "kalite güvence sistemi" altına almıştır. Aras Kargo, Tüketici Derneği tarafından verilen Tüketici Kalite Ödülü'nü (2005-2006) ve Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nin (TTKD) gerçekleştirdiği tüketici araştırmasında, kargo taşımacılığı sektöründe Altın Marka Ödülü'nü (2005-2006) üst üste alan tek kuruluş olmanın mutluluğunu yaşamıştır.

İlklere imza atmaya devam eden Aras Kargo, 2007 yılında 'ESAS'ı (Entegre Servis Ağı Sistemi) hayata geçirmiştir. Kargo Sektörü'nde devrim niteliği taşıyan bu sistemle, operasyonunu bilişim teknolojisiyle güçlendiren Aras Kargo, teknolojisiyle de sektör lideri olduğunu, bir kez daha ortaya koymuştur.

Yine 2007 yılında paydaş ilişkilerinde kaliteyi yükseltmek, verimliliği artırmak, rekabet gücünü korumak ve yönetim sistemine bir yapı oluşturmak amacıyla; Kalite Yönetimi'nin temel Kavramlarının yönetim sistemi biçiminde yaşama geçirilmesinin ifadesi olan “EFQM Mükemmellik Modeli” iş yapma biçimi olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda ilk adım olarak 05.10.2007 tarihinde Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalanmış ve Türkiye Kalite Derneği'nin ( Kalder) yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlattığı Ulusal Kalite Hareketine katılım sağlanmıştır. Sırasıyla 2008 yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi, 2009 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız , 2010 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 yıldız ve 2011 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 yıldız alarak bu yolda da başarılı bir grafik çizmiş, ilerideki yıllarda Büyük Ödüle sahip olabileceğini çok açık bir şekilde göstermiştir.

2009 yılında ‘İhtiyaçlarınız Çeşitlendikçe Hizmetlerimiz de Çoğalıyor' sloganı ile yola çıkarak, ihtiyaca özel çözümleriyle, Uçak Kargo ve Tahsilâtlı Kargoyu hizmete sunmuştur.

2010 yılında, sektörde yine bir ilk'e imza atarak, kargonun gönderici müşteriden alınmasından, alıcı müşteriye teslimatına kadar her noktada, PDA özelliği taşıyan el terminallerinin kullanılmasına başlanmış, Aras Kargo Network'üne online olarak bağlanabilen el terminalleri sayesinde tüm bilgilerin anında Network'e aktarılması sağlanmıştır.

2011 yılında dosya ayrıştırıcı sistemin kurulmasıyla operasyonel verimlilikte önemli bir adım daha atılmıştır.
Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet götüren Aras Kargo, ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Aras Kargo'da yenilikler hiç bitmeyecek. Çünkü sizler için taşıdığımız önemin farkındayız.

 

VİZYONUMUZ

Mutluluğa adanmış gücümüz ve hizmetlerimizle fark yaratarak, sektörde ilk tercih edilen marka olmak

MİSYONUMUZ

Teknolojiyi ve güçlü insan kaynağımızı entegre ettiğimiz, yenilikçi iş modelleriyle tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir fayda sağlamak

DEĞERLERİMİZ

    Güvenilirlik
    Adil olmak
    Dürüstlük
    Yaratıcılık
    Hizmet Odaklılık
    Çevreye Duyarlılık
    Takım Ruhu
    İnsana Saygı

YÖNETİM POLİTİKASI

Aras Kargo, Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetimi anlayışıyla, paydaşlarının beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için;

İnsan Kaynakları,

    Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, ekip arkadaşlarını geliştiren insanları kazandırmayı,
    Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
    Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulanmayı, yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,
    Tüm işe alımlarda/atamalarda, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek uygun çalışanın bulunması durumunda öncelikle şirket içi çalışanları değerlendirmeyi,
    Şirket yönetimi tarafından, çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye getirmeyi,
    Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı,
    Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi,

Müşteri İlişkileri,

Sektöründe tercih edilen marka olmak amacıyla;

    Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
    Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,
    Kendisine yansıyan şikayetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
    Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermeyi,
    Hesap verebilen ve Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyimle kendini sürekli iyileştiren bir organizasyon olmayı,

Çevre,

Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak çevre kirliliği etkenlerini kontrol altında tutup, en aza indirecek önlemleri almayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği,

Yürüttüğü faaliyetler sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde risklerini güvence altına alarak tüm çalışanları ve ziyaretçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir iş ve yaşam ortamı sağlamayı,

Sosyal Sorumluluk,

Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı,

İşbirlikleri,

Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak açık, dürüst, karşılıklı yarar elde etmeye ve değer katmaya dayanan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı,

Satın Alma,

Hizmet kalitesi için girdi kalitesine önem vererek tedarikçi performansını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi, en az üç tedarikçiden teklif almayı ve şartları en iyi sağlayan tedarikçi ile çalışmayı,

Finans,

Resmi Mevzuatlar ve Uluslararası Muhasebe ilkeleriyle uyumlu, işletme sermayesinin verimli yönetilmesi için etkin nakit akış planlamasını, fayda/maliyet analizine dayalı dış ve iç kaynak kullanımını sağlamayı, yönetimin karar alma mekanizmalarını destekleyen zamanında ve etkin raporlama yapmayı,

Teknoloji,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak süreçlerin etkin yönetilmesini, inovasyonu ve sürdürebilir performansı güvence altına almayı,

Bilgi,

Paydaşlarımızın güvenilir, tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını, iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,

Yatırım,

Şirketin yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek en verimli alternatiflerin tespit edilmesi, uygun alternatif finansman kaynaklarının tespit ve temin edilmesini sağlamayı,

Sabit Varlıklar,

Varlıklarımızın yaşam çevrim sürelerini arttırmayı, sürdürülebilirliği göz önünde tutarak etkin, verimli kullanmayı ve güvenliğini sağlamayı,

İletişim,

Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

Pazarlama ve Satış,

Değer önermelerini temel almayı, ürün/hizmet algısının marka algısı ile bütünleştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir satışı,

Etik kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu, faaliyetleriyle ilgili standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder.

 

Silifke Aras Kargo Referanslar
Firma Fotoğrafları